Chỉ số dòng tiền - Định nghĩa và sử dụng MFI

. 6 min read

Chỉ số dòng tiền (MFI) là gì ?

Chỉ số dòng tiền (MFI) là một bộ dao động kỹ thuật sử dụng giá và khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong một tài sản. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ cảnh báo về sự thay đổi xu hướng giá. Bộ dao động di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.  

Không giống như các bộ dao động thông thường như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số dòng tiền kết hợp cả dữ liệu giá và khối lượng, trái ngược với giá cả. Vì lý do này, một số nhà phân tích gọi MFI là RSI có trọng số khối lượng.

NỘI DUNG CHÍNH

  • Các chỉ số thường được tính bằng cách sử dụng 14 tiết dữ liệu.
  • Đọc MFI trên 80 được coi là quá mua và đọc MFI dưới 20 được coi là quá bán.
  • Mua quá mức và bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo ngược, chỉ có điều giá (bao thanh toán cho khối lượng) gần mức cao hay thấp của phạm vi giá gần đây.
  • Những người tạo ra chỉ số, Gene Quong và Avrum Soudack, khuyến nghị sử dụng 90 và 10 làm mức mua quá mức và bán quá mức. Các mức này hiếm khi đạt được, nhưng khi chúng thường có nghĩa là giá có thể là do thay đổi hướng. Một sự khác biệt giữa chỉ báo và giá cả là đáng chú ý. Ví dụ: nếu chỉ báo tăng trong khi giá giảm hoặc bằng phẳng, giá có thể bắt đầu tăng.

Công thức tính MFI

Khi giá tăng từ một giai đoạn sang Dòng tiền thô tiếp theo là dương và nó được thêm vào Dòng tiền tích cực. Khi Dòng tiền thô âm vì giá giảm trong khoảng thời gian đó, nó sẽ được thêm vào Dòng tiền âm.


Cách tính chỉ số dòng tiền (MFI)

1. Tính giá tiêu biểu cho mỗi 14 kỳ gần nhất.

2. Đối với từng thời kỳ, đánh dấu xem giá thông thường cao hơn hay thấp hơn thời kỳ trước. Điều này sẽ cho bạn biết liệu Dòng tiền thô là tích cực hay tiêu cực.

3. Tính toán dòng tiền thô bằng cách nhân giá tiêu biểu với khối lượng trong khoảng thời gian đó. Sử dụng số âm hoặc dương tùy thuộc vào thời gian tăng hay giảm (xem bước trên).

4. Tính tỷ lệ dòng tiền bằng cách cộng tất cả các dòng tiền dương trong 14 giai đoạn vừa qua và chia cho các dòng tiền âm trong 14 giai đoạn cuối.

5. Tính toán Chỉ số dòng tiền (MFI) bằng tỷ lệ được tìm thấy trong bước bốn.

6. Tiếp tục thực hiện các tính toán khi mỗi giai đoạn mới kết thúc, chỉ sử dụng 14 giai đoạn dữ liệu cuối cùng.

Chỉ số dòng tiền (MFI) cho bạn biết điều gì?

Chỉ số MFI trên giao diện Entrade


Một trong những cách chính để sử dụng Chỉ số dòng tiền là khi có sự phân kỳ. Một phân kỳ là khi dao động đang di chuyển theo hướng ngược lại của giá. Đây là một tín hiệu của một sự đảo ngược tiềm năng trong xu hướng giá hiện hành.  

Ví dụ: Chỉ số dòng tiền rất cao bắt đầu giảm xuống dưới mức đọc 80 trong khi bảo mật cơ bản tiếp tục tăng là tín hiệu đảo chiều giá xuống mặt trái. Ngược lại, chỉ số MFI rất thấp leo lên trên mức 20 trong khi bảo mật cơ bản tiếp tục bị bán tháo là tín hiệu đảo ngược giá đối với sự tăng giá.


Các nhà đầu tư cũng theo dõi các phân kỳ lớn hơn bằng cách sử dụng nhiều sóng trong giá và MFI. Ví dụ: một cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 10 đô la, kéo về 8 đô la, và sau đó tăng lên 12 đô la. Giá đã thực hiện hai mức cao liên tiếp, ở mức 10 đô la và 12 đô la. Nếu MFI làm cho mức cao hơn thấp hơn khi giá đạt $ 12, thì chỉ báo không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước sự giảm giá.  Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng để báo hiệu các cơ hội giao dịch có thể. Di chuyển dưới 10 và trên 90 là rất hiếm.

Các nhà đầu tư theo dõi MFI để di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu một giao dịch dài và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu một giao dịch ngắn.  Các động thái khác ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán cũng có thể hữu ích. Ví dụ: khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, mức giảm dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó tăng trở lại trên nó có thể cho thấy sự thoái lui đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang tiếp tục. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một xu hướng giảm. Một cu ngắn hạn có thể đẩy MFI lên tới 70 hoặc 80, nhưng khi nó giảm xuống dưới mức đó có thể là thời điểm để tham gia một giao dịch ngắn để chuẩn bị cho một đợt giảm giá khác.

Sự khác biệt giữa Chỉ số dòng tiền (MFI) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

MFI và RSI có liên quan rất chặt chẽ. Sự khác biệt chính là MFI kết hợp âm lượng, trong khi chỉ số RSI thì không. Những người phân tích khối lượng tin rằng nó là một chỉ số hàng đầu. Do đó, họ cũng tin rằng MFI sẽ cung cấp tín hiệu và cảnh báo về các sự đảo chiều có thể xảy ra, theo xu hướng kịp thời hơn so với chỉ báo RSI. Một chỉ sốnày không tốt hơn chỉ số kia, chúng chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố khác nhau và do đó, sẽ cung cấp tín hiệu vào các thời điểm khác nhau.

Hạn chế của Chỉ số dòng tiền (MFI)

MFI có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi chỉ báo thực hiện điều gì đó cho thấy cơ hội giao dịch tốt, nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ.

Một sự khác biệt có thể không dẫn đến một sự đảo ngược giá, ví dụ.  Các chỉ số cũng có thể không cảnh báo về một cái gì đó quan trọng. Ví dụ, trong khi sự phân kỳ có thể dẫn đến việc đảo ngược giá trong một số thời điểm, thì sự phân kỳ sẽ không có mặt cho tất cả các đảo ngược giá. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác và không chỉ dựa hoàn toàn vào một chỉ số.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade