The Average Directional Movement Index (ADX)- Chỉ số định hướng trung bình

. 4 min read

Chỉ số ADX là gì?

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi một số nhà đầu tư để xác định sức mạnh của một xu hướng. Xu hướng có thể tăng hoặc giảm và điều này được thể hiện bằng hai chỉ số đi kèm là Chỉ số hướng tiêu cực (-DI) và Chỉ số hướng tích cực (+ DI). Do đó, ADX thường bao gồm ba dòng riêng biệt. Chúng được sử dụng để giúp đánh giá liệu một giao dịch nên được thực hiện mua  hay bán, hoặc nếu một giao dịch nên được thực hiện.

ADX trên giao diện của ENTRADE


NHIỆM VỤ CHÍNH

• Được thiết kế bởi Welles Wilder cho các biểu đồ hàng ngày, nhưng có thể được sử dụng ở các thị trường khác hoặc các khung thời gian khác.

• Giá tăng lên khi + DI ở trên -DI và giá đi xuống khi -DI ở trên + DI.

• Giao thoa giữa + DI và -DI là các tín hiệu giao dịch tiềm năng dưới dạng gấu hoặc chiếm ưu thế.

• Xu hướng có sức mạnh khi ADX trên 25. Xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng khi ADX dưới 20, theo Wilder.

• Không có xu hướng không có nghĩa là giá không di chuyển. Có thể là không di chuyển, nhưng giá cũng có thể làm cho một xu hướng thay đổi hoặc quá biến động để có một hướng rõ ràng.


Các công thức cho chỉ số định hướng trung bình (ADX)

Chỉ số ADX yêu cầu một chuỗi các tính toán do có nhiều dòng trong chỉ số

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) cho bạn biết điều gì?

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) cùng với chỉ báo hướng tiêu cực (-DI) và chỉ báo hướng tích cực (+ DI) là các chỉ báo động lượng. ADX giúp nhà đầu tư xác định cường độ xu hướng trong khi -DI và + DI giúp xác định xu hướng.

ADX xác định xu hướng mạnh khi ADX trên 25 và xu hướng yếu khi ADX dưới 20.

Sự giao nhau của các đường -DI và + DI có thể được sử dụng để tạo tín hiệu thương mại.

Ví dụ: nếu dòng + DI vượt qua dòng -DI và ADX trên 20 hoặc lý tưởng hơn 25, thì đó là một tín hiệu tiềm năng để mua.Nếu -DI vượt lên trên + DI và ADX trên 20 hoặc 25, thì đó là cơ hội để tham gia giao dịch ngắn hạn tiềm năng.

Sự giao thoa đó cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi các giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu mua, thoát khi -DI vượt lên trên + DI.Khi ADX dưới 20, chỉ báo báo hiệu rằng giá là không có xu hướng, và do đó có thể không phải là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch.


Sự khác biệt giữa chỉ số định hướng trung bình (ADX) và chỉ số Aroon

ADX bao gồm tổng cộng ba dòng. Chỉ số Aroon bao gồm hai. Hai chỉ số tương tự nhau ở chỗ cả hai đều có đường biểu thị chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định hướng xu hướng. Việc đọc chỉ số Aroon cũng giúp xác định cường độ xu hướng, giống như ADX. Các tính toán là khác nhau, do đó, sự giao nhau trên mỗi chỉ số sẽ xảy ra tại các thời điểm khác nhau.


Hạn chế của việc sử dụng Chỉ số định hướng trung bình (ADX)

Sự giao nhau có thể xảy ra thường xuyên. Đôi khi quá thường xuyên, dẫn đến sự nhầm lẫn và có khả năng mất tiền cho các giao dịch nhanh chóng đi theo con đường khác. Chúng được gọi là tín hiệu sai. Điều này phổ biến hơn khi giá trị ADX dưới 25. Điều đó có nghĩa là, đôi khi ADX đạt trên 25, nhưng chỉ ở đó tạm thời và sau đó đảo ngược cùng với giá.

Giống như bất kỳ chỉ số nào, ADX nên được kết hợp với phân tích giá và các chỉ số tiềm năng khác để giúp lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade