Khái niệm mô hình Đầu và Vai

. 5 min read

Một mô hình đầu và vai là gì?

Mô hình đầu và vai là một biểu đồ giống như đường cơ sở với ba đỉnh, hai bên ngoài có chiều cao gần nhau và giữa là cao nhất. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình đầu và vai mô tả một sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng tăng-giảm. Mẫu đầu và vai được cho là một trong những mẫu đảo ngược xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong một số mô hình hàng đầu báo hiệu, với mức độ chính xác khác nhau, rằng một xu hướng tăng đang gần kết thúc.


Mô hình đầu và vai hình thành khi giá cổ phiếu: Tăng lên mức cao nhất và sau đó giảm trở lại cơ sở của sự tăng giá trước đó. Sau đó, giá tăng lên trên đỉnh cũ để tạo thành "mũi" và sau đó một lần nữa giảm trở lại cơ sở ban đầu. Cuối cùng, giá cổ phiếu tăng trở lại, nhưng đến mức đỉnh đầu tiên, ban đầu của sự hình thành trước khi giảm trở lại cơ sở hoặc đường viền cổ của các mẫu biểu đồ một lần nữa.

NỘI DUNG CHÍNH
Mô hình đầu và vai là một biểu đồ giống như đường cơ sở với ba đỉnh, hai bên ngoài có chiều cao gần nhau và giữa là cao nhất.
Một mô hình đầu và vai mô tả một sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng tăng-giảm.
Mẫu đầu và vai được cho là một trong những mẫu đảo ngược xu hướng đáng tin cậy nhất.

Mô hình đầu và vai cho bạn biết điều gì?

  1. Một mô hình đầu và vai bao gồm ba phần thành phần:  Sau các xu hướng tăng dài, giá tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm xuống để tạo thành một máng.
  2. Giá tăng trở lại để hình thành mức cao thứ hai đáng kể trên mức cao nhất ban đầu và giảm trở lại.
  3. Giá tăng lần thứ ba, nhưng chỉ đến mức của đỉnh đầu tiên, trước khi giảm một lần nữa.

Đỉnh thứ nhất và thứ ba là vai và đỉnh thứ hai tạo thành đầu. Đường nối giữa máng thứ nhất và thứ hai được gọi là đường viền cổ.  

Các mẫu đầu và vai cũng có thể báo hiệu rằng một xu hướng giảm sắp đảo ngược thành một xu hướng tăng. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu đạt ba mức thấp liên tiếp, cách nhau bởi các cuộc biểu tình tạm thời. Trong số này, máng thứ hai là thấp nhất (đầu) và thứ nhất và thứ ba là hơi nông (vai). Sự phục hồi cuối cùng sau lần giảm thứ ba báo hiệu rằng xu hướng giảm đã đảo ngược và giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên.


Sự giằng co

Giá cổ phiếu là kết quả của một trò chơi kéo co liên tục; giá cổ phiếu tăng hay giảm là kết quả trực tiếp của số lượng người trong mỗi đội. Những người tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên được gọi là những con bò đực và những người tin rằng cổ phiếu sẽ giảm giá được gọi là gấu. Nếu nhiều cổ đông của một cổ phiếu là gấu, thì giá của nó sẽ giảm khi họ bán cổ phiếu của mình để tránh mất tiền. Nếu nhiều người tăng giá, thì giá sẽ tăng lên khi các nhà đầu tư mới mua vào để tận dụng cơ hội.

Đảo ngược đầu và vai

Đối diện của biểu đồ đầu và vai là đầu và vai nghịch đảo, còn được gọi là đáy đầu và vai, được đảo ngược với đỉnh đầu và vai được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều trong xu hướng giảm. Mô hình này được xác định khi hành động giá của chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau: giá rơi xuống một máng và sau đó tăng lên; giá giảm xuống dưới máng cũ và sau đó tăng trở lại; cuối cùng, giá lại giảm nhưng không xa đến mức thứ hai. Khi máng cuối cùng được tạo ra, giá sẽ hướng lên trên, hướng về mức kháng cự được tìm thấy gần đỉnh của các máng trước đó.

Những hạn chế của mô hình đầu và vai

Giống như tất cả các mẫu biểu đồ, sự lên xuống của mẫu đầu và vai kể một câu chuyện rất cụ thể về trận chiến đang diễn ra giữa bò và gấu.  

Đỉnh ban đầu và sự suy giảm tiếp theo thể hiện đà suy yếu của xu hướng tăng trước đó. Muốn duy trì sự di chuyển lên càng lâu càng tốt, những người đầu cơ tăng giá để đẩy giá trở lại vượt qua đỉnh ban đầu để đạt đến một mức cao mới (đầu). Tại thời điểm này, vẫn có khả năng những con bò tót có thể khôi phục sự thống trị thị trường của họ và tiếp tục xu hướng tăng.  

Tuy nhiên, một khi giá giảm lần thứ hai và đạt đến điểm dưới mức đỉnh ban đầu, rõ ràng là gấu đang có được chỗ đứng. Bò tót cố gắng thêm một lần nữa để đẩy giá lên cao nhưng chỉ thành công khi đạt mức cao thấp hơn đạt được trong đỉnh cao ban đầu. Thất bại này vượt qua mức cao nhất báo hiệu sự thất bại của những con bò  và những con gấu tiếp quản, đẩy giá xuống và hoàn thành đảo ngược.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade