Arithmetic Mean - Giá trị trung bình số học

. 3 min read

Giá trị trung bình số học (AM) là thước đo đơn giản nhất và được sử dụng rộng rãi nhất để đo số trung bình . Nó chỉ đơn giản liên quan đến việc lấy tổng của một nhóm số, sau đó chia tổng đó cho số lượng các số được sử dụng trong chuỗi.   Ví dụ: lấy 34, 44, 56 và 78. Tổng là 212. Số trung bình là 212 chia cho 4, hoặc 53.

Giá trị AM số học hoạt động như thế nào?

AM cũng duy trì vị trí của nó trong tài chính. Ví dụ: ước tính thu nhập trung bình thường là AM. Giả sử bạn muốn biết kỳ vọng thu nhập trung bình của 16 nhà phân tích bao gồm một cổ phiếu cụ thể. Đơn giản chỉ cần cộng tất cả các ước tính và chia cho 16 để có được giá trị AM.

Điều tương tự cũng đúng nếu bạn muốn tính giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu trong một tháng cụ thể. Nói rằng có 23 ngày giao dịch trong tháng. Đơn giản chỉ cần lấy tất cả giá cộng lại,  và chia cho 23 để có được giá trị AM. Khái niệm AM rất đơn giản, và hầu hết mọi người thậm chí có một chút kỹ năng tài chính và toán học đều có thể tính toán được. Nó cũng là một thước đo hữu ích của những hoạt động chính, vì nó có xu hướng cung cấp kết quả hữu ích, ngay cả với các nhóm số lớn.

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • AM là tổng của một chuỗi các số chia cho số đếm của chuỗi số đó.
  • Trong thế giới tài chính, AM thường không phải là một phương pháp thích hợp để tính trung bình
  • Tuy nhiên, AM không phải lúc nào cũng lý tưởng, đặc biệt là khi một biến động có thể làm lệch giá trị AM một lượng lớn.

Hạn chế của AM

Am không phải lúc nào cũng lý tưởng, đặc biệt là khi một biến động  duy nhất có thể làm lệch số trung bình một lượng lớn. Ví dụ bạn muốn ước tính khoản trợ cấp của một nhóm 10 đứa trẻ. Chín người trong số họ nhận được một khoản trợ cấp từ $ 10 đến $ 12 một tuần. Đứa trẻ thứ mười được trợ cấp 60 $. Đó là một ngoại lệ sẽ dẫn đến AM là $ 16. Trong trường hợp cụ thể này, trợ cấp trung bình là 10$ có thể là một biện pháp tốt hơn.  

AM cũng rất lớn khi tính toán hiệu suất của danh mục đầu tư, đặc biệt là khi nó liên quan đến gộp, hoặc tái đầu tư cổ tức và thu nhập. Nó cũng thường không được sử dụng để tính toán dòng tiền hiện tại và tương lai, mà các nhà phân tích sử dụng để đưa ra ước tính của họ. Làm như vậy gần như chắc chắn sẽ dẫn đến những con số sai lệch.