52-Week High/Low - Chỉ số 52 tuần Cao/Thấp

. 5 min read

Chỉ số Cao / thấp trong 52 tuần là gì?

Mức cao / thấp trong 52 tuần là mức giá cao nhất và thấp nhất mà tại đó một cổ phiếu đã giao dịch trong năm trước. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng bởi một số nhà giao dịch và nhà đầu tư xem mức cao hay thấp trong 52 tuần là yếu tố quan trọng để xác định giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.


Khi một cổ phiếu giao dịch trong phạm vi giá 52 tuần của nó (phạm vi tồn tại giữa mức thấp nhất trong 52 tuần và mức cao nhất trong 52 tuần), các nhà đầu tư có thể hiển thị lãi suất tăng khi giá gần mức cao hoặc thấp.


Hiểu về mức cao / thấp trong 52 tuần

Một cách sử dụng cho chỉ số cao / thấp trong 52 tuần là để giúp xác định điểm vào hoặc điểm thoát cho một cổ phiếu nhất định. Ví dụ, các nhà giao dịch chứng khoán có thể mua một cổ phiếu khi giá vượt quá mức cao nhất trong 52 tuần hoặc bán khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 52 tuần. Lý do đằng sau chiến lược này là nếu giá vượt ra khỏi phạm vi 52 tuần (ở trên hoặc dưới), có đủ động lực để tiếp tục giá di chuyển theo cùng một hướng.  

Theo nghiên cứu được thực hiện vào năm 2008, khối lượng giao dịch trong một cổ phiếu tăng đột biến khi nó vượt qua rào cản 52 tuần. Các cổ phiếu nhỏ vượt qua mức cao nhất trong 52 tuần của họ tạo ra mức tăng vượt 0,6275% trong tuần tiếp theo. Tương ứng, các cổ phiếu lớn tạo ra mức tăng 0,1795% trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, theo thời gian, hiệu ứng của mức cao trong 52 tuần (và mức thấp) trở nên rõ rệt hơn đối với các cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, trên cơ sở tổng thể, các phạm vi giao dịch này có ảnh hưởng nhiều hơn đến các cổ phiếu nhỏ so với các cổ phiếu lớn.

Cách xác định mức cao / thấp trong 52 tuần

Mức cao / thấp trong 52 tuần dựa trên giá đóng cửa hàng ngày đối với cổ phiếu hoặc chỉ số. Thông thường, một cổ phiếu thực sự có thể vượt quá mức cao nhất trong 52 tuần trong một ngày, nhưng cuối cùng lại đóng cửa dưới mức cao nhất 52 tuần trước đó, do đó sẽ không được công nhận. Điều tương tự cũng áp dụng khi một cổ phiếu tạo ra mức thấp 52 tuần mới trong phiên giao dịch nhưng không đóng cửa ở mức thấp 52 tuần mới, không được công nhận. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, việc thất bại khi xác định giá đóng cửa cao / thấp trong 52 tuần tiếp theo có thể rất đáng kể.

Sự đảo ngược xu hướng với chỉ số52 tuần cao trong ngày

Một cổ phiếu tạo ra mức cao trong 52 tuần trong ngày nhưng đóng cửa âm trong ngày có thể đã đứng đầu, có nghĩa là giá của nó có thể không tăng cao hơn nhiều trong thời gian tới. Thông thường, các chuyên gia và tổ chức sử dụng mức cao trong 52 tuần làm mức dừng lợi nhuận để khóa lợi nhuận. Mặc dù mức cao nhất trong 52 tuần thể hiện tâm lý lạc quan, nhưng cũng có rất nhiều nhà đầu tư chuẩn bị từ bỏ một số sự tăng giá hơn nữa để khóa một số hoặc tất cả lợi nhuận của họ. Các cổ phiếu đạt mức cao 52 tuần mới thường dễ bị chốt lãi nhất, dẫn đến sự thụt lùi và đảo ngược xu hướng.

Sự đảo ngược xu hướng với chỉ số52 tuần thấp trong ngày

Khi một cổ phiếu tạo ra mức thấp trong 52 tuần mới trong ngày nhưng không thể tạo ra mức đóng cửa mới trong 52 tuần, đó có thể là dấu hiệu của mức đáy. Điều này có thể được xác định nếu nó tạo thành một cây nến búa hàng ngày, xảy ra khi một giao dịch chứng khoán thấp hơn đáng kể so với mức mở của nó, nhưng sau đó trong ngày sẽ đóng cửa ở trên hoặc gần giá mở cửa của nó. Điều này có thể kích hoạt những người giao dịch ngắn bắt đầu mua để đảm bảo vị trí của họ trong khi những người săn lùng mặc cả bước ra khỏi hàng rào. Các cổ phiếu tạo ra năm mức thấp trong 52 tuần liên tiếp hàng ngày rất dễ thấy các đợt tăng mạnh khi búa hàng ngày hình thành

NỘI DUNG CHÍNH

  • Mức cao / thấp trong 52 tuần là mức giá cao nhất hoặc thấp nhất mà một cổ phiếu đã giao dịch trong năm trước. Nó được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật.
  • Thông thường, mức cao nhất trong 52 tuần thể hiện mức kháng cự trong khi mức thấp nhất trong 52 tuần là mức hỗ trợ. Nhà đầu tư sử dụng những số liệu này để kích hoạt các hành động liên quan đến mua hoặc bán cổ phần của họ cho một cổ phiếu cụ thể

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade